Spring 2012 - Div. B

Stealth-MSCC


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Aseem D1368.420000
Avinash Behera Avinash1501007
Avinash U9489.520000
Dhananjay T1741.460000
DJ000000
Haroon A2569.440000
Jafar100000
Khan A1466.670000
Kumar V9750000
Lakshmi11000000
Murthy100000
Murthy S1500000
Naseer J000000
Nishant I000000
Pranay Patel000000
Puneet S181800000
Raghu583.330000
Rajeev M000000
Roopender116.670000
Rupendra4800000
Saurabh V23109.520000
Srikanth Annam Srikanth10010011
Sunil100000
Vijay B2200000
Vikrant M3061.220000
Vinay000000
Zafar A3850.670000