Spring 2012 - Div. B

SundayCricketClub


Team Players

PlayerAliasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Anant1500260
Ankur Gupta Ankur24109.09194224.74
Karthik15600000
Maninder Jampa Mani3571.430000
Prabhu Ganeshan Prabhu1669.572008.5
Prateek Shah Prateek65101.5684105
Rajiv Poonamalli Rajiv541.67176114
Rohit Kashyap Rohit1066.67178104.91
Sammy4782.46101615.92
Srikant5076.920000
Sudheer Gangadaranellore Sudheer2139.621006
SundayCricketClub000000
Sushant Vemparala Sushant44000000
Vinodh Kumar Chinnaiyan Vinod109126.7493217.11