Spring 2012 - Div. B

SundayCricketClub


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Anant1500000
Ankur Gupta Ankur24109.09194224.74
Karthik15600000
Mani3571.430000
Prabhu Ganeshan Prabhu1669.572008.5
Prateek Shah Prateek65101.5684105
Rajiv Poonamalli Rajiv541.67176114
Rohit Kashyap Rohit1066.67178104.91
Sammy4782.460000
Srikant5076.920000
Sudheer Gangadaranellore Sudheer2139.621006
Sushant44000000
Vinod Subramanian Vinod109126.7493217.11