Spring 2012 - Div. E

The Boss


Team Players

PlayerAliasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Abhishek4530081486
Arjun2201007
Ashok Kumar Ashok000000
Ashok Kumar C Ashok000000
Balaji Premnath Balaji1043.480000
Baskar Durairaj Baskar15187.514593.29
Bhaskar1354.1793175.64
Dheeraj004252.75
Dhiraj Gupta Dhiraj2146.6719962.89
Dinesh Kannadath Dinesh1588.24134165.08
Karhik141400000
karthick S003284.57
Karthik1555.564284.25
Karthik Ramachandran Karthik R3255.170000
Karthik S63262.591586.11
No Name000000
No Player Name000000
Priteesh787.50000
saravanan45112.571182.57
Sarvanan333.336007.83
Vidhya281400000
Vidhyadhar7183.530000
vidyadar001008