Spring 2012 - Div. E

The Boss


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Abhishek Sharma Abhishek4530081486
Arjun2200000
Ashok000000
Balaji1043.480000
Baskar Durairaj baskar15187.514593.29
Bhaskar1354.170000
Dheeraj000000
Dhiraj Gupta Dhiraj2146.6719962.89
Dinesh Kannadath Dinesh1588.24134165.08
Karhik141400000
Karthik Thirumurugan Karthik1555.564284.25
Karthik R3255.170000
Karthik s63262.50000
No Name000000
No Player Name000000
Priteesh787.50000
saravanan45112.50000
Sarvanan333.330000
Vidhya281400000
Vidhyadhar7183.530000