Spring 2012 - Div. E

8 Idiots


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Kapil Kumar Kapil12402007.5
Karthik Thirumurugan Karthik0041184.5
Kartik511000000
Kranthi2670.270000
Kranti4864.860000
Mahendra8297.620000
Kazi Naim AlRashid Naim5458.06268113.5
Nitesh5068.490000
Rahul1000000
Samba000000
Sanjay3479.070000
Shravan100000
Umapathi199500000
Varun Venkatraman Varun2191.3218145.33