Spring 2012 - Div. E

8 Idiots


Team Players

PlayerAliasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Kapil12402007.5
Karthik0041184.5
Kartik51100165134.25
Kranthi2670.2710011
Kranti4864.860000
Mahendra8297.620000
Kazi Naim AlRashid Naim5458.06268113.5
Nitesh5068.490000
Rahul1000000
Samba0041307.5
Sanjay3479.07184224.73
Shravan100000
Umapathi19950151694.6
Varun Venkatraman Varun2191.3218145.33