Spring 2012 - Div. E

8 Idiots


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Kapil Bhargav kota Kapil12402007.5
Karthik Thirumurugan Karthik0041184.5
Kartik511000000
Kranthi2670.270000
Kranti4864.860000
Mahendra8297.620000
Kazi Naim AlRashid Naim5458.06268113.5
Nitesh5068.490000
Rahul1000000
Samba000000
Sanjay3479.070000
Shravan100000
Umapathi199500000
Varun Venkatraman Varun2191.3218145.33