Spring 2012 - Div. I

Believers


Team Players

PlayerAliasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Ashok E3010011
Hari K2804284.25
Madhu R156061549
Naga S810281573.75
Prasanna D5300000
Rajiv B3002009
Rakesh K Rakesh3508003.75
Rohit M250212636.05
Satheesh K190206185.45
Shailender Bhatia72720012774.21
Sriram S31052176.42
Vijay100000