Spring 2012 - Div. K

The Tale Enders


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Ajendra35437.50000
Arpit600000
Arun37132.140000
Ashish93000000
Kapil Kumar Kapil26136.84102336.7
Kapil Patel76844.440000
Manan200000
Mujju000000
Prasanth Kesavan Prasanth1470071385.43
Prashanth Govindrajan Prashanth001007
Prateek Shah Prateek28560198146
Rahul105000000
Rahul Sh.200000
RahulSH.500000
Swapnil000000
Vik722400000
Yashpal153437.140000