Spring 2012 - Div. K

The Tale Enders


Team Players

PlayerAliasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Ajendra35437.5155206.5
Arpit604005.75
Arun37132.1412663.08
Ashish93000000
Ishan0010010
Kapil26136.84102336.7
Kapil Patel76844.442008.5
Manan202007
Mujju000000
Prasanth Kesavan Prasanth1470071385.43
Prashanth Govindrajan Prashanth001007
Prateek Shah Prateek28560198146
Rahul105000000
Rahul Sh0031248
Rahul Sh.200000
RahulSH.500000
Swapnil0094115.11
Vik72240145124.43
Yashpal153437.140000